Grevegården
Fælleshuset ved bofællesskabet Grevegården.